публикувано на 02.09.2014    

 

ЛЕКТОРИ:

Любомира Мотова – съдия във Върховния административен съд

Лозан Панов – съдия във Върховния административен съд

Валентина Бакалова  – адвокат от Софийската адвокатска колегия

 

гр. Велинград, хотел „Св. Спас“, на 07, 08 и 09.11.2014 г.

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Α

 

Първи ден – /петък, 07.11./

14.00 – 16.00 ч. – Регистрация на участниците

16.00 – 17.30 ч. Съвместяване на процедурите по промяна на предназначението на земеделските земи по Закона за опазване на земеделските земи, по промяна на предназначението на поземлени имоти в горските територии по Закона за горите и устройствените процедури по Закона за устройство на територията.

17.30 – 18.00 ч. – кафе пауза

18.00 – 19.30 ч. – Правно значение на актовете за промяна на предназначението по Закона за опазване на земеделските земи и по Закона за горите. Основно и конкретно предназначение на поземлените имоти по Закона за устройство на територията.

20.00 ч. – вечеря

 

Втори ден -/събота, 08.11./

09.00 – 10.30 ч. – Елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 от Закона за устройство на територията. Видове и специална правна уредба. Общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в и извън урбанизираните територии. Устройствен статут.

10.30 – 11.00 ч. – кафе пауза

11.00 – 12.30 ч.– Изграждане на линейни мрежи и съоръжения в чужди имоти. Особености при учредяването на сервитутни права в частни, държавни и общински имоти по Закона за устройство на територията и по специалните закони.

 12.30 – 14.00 ч. – обяд

14.00 – 15.30 ч. –  Оспорване на индивидуални административни актове за одобряване на подробни устройствени планове. Особености на съдебното производство по чл. 218 от Закона за устройство на територията.

15.30 – 16.00 ч.– кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Определяне на предмета на делото при оплаквания за нищожност на подробните устройствени планове, както и при оспорване на планове, одобрени на основание чл. 16, ал.1 от Закона за устройство на територията.

 20.00 ч. – Тържествена вечеря

 

 

Трети ден – /неделя, 09.11./

 

09.00 – 10.30 ч. – Констативен акт за установяване на незаконен строеж и акт за установяване на административно нарушение по Закона за устройство на територията – сравнение. Принудителни административни мерки по Закона за устройство на територията.

10.30 – 11.00 ч. – кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Заключителна дискусия с участието на лекторите.

12.30 – 14.00 ч. – обяд

 

Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 380 лв./Цената е без ДДС/

За втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два пълни пансиона в двойна стая, тържествена вечеря, ползване на басейн с минерална вода, джакузи,  сауна, парна баня, безжичен интернет и TV в стаите, паркинг.

Доплащане за единична стая: 20 лв. за нощувка

 

Срок за записване: най-късно до 31.10.2014 г.!

 

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: www.atlasconsultingbg.com

Адрес: 1404София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59

Лица за контакт: Мариета Гинкова, Снежана Аврамова, Галя Иванова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

 

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ”ООД, ОББ АД 

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG79 UBBS 8002 1018153710

 

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *