публикувано на 10.07.2014

 

ЛЕКТОРИ:

Валентина Бакалова– адвокат от Софийска адвокатска колегия

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд

           

 

гр. София, парк хотел „МОСКВА“, на 19 септември 2014 г.

 

П Р О Г Р А М А

 

 

Лекциите ще се проведат от 9.00ч. до 17.30ч.

І.Кадастър. Съдържание на кадастъра и правно значение в включените в него данни.

Обекти на кадастъра. Обекти в съоръжения на техническата инфраструктура. Зони за ограничения. Специализирани кадастрални данни.

Основни кадастрални данни. Предназначение и начин на трайно ползване на обектите на кадастъра.

 

ІІ. Промени в производството по създаване на кадастрална карта и кадастралните регистри.

Обхват на кадастралната карта. Кадастрални райони. Кадастрални карти за линейни обекти.

Права и задължения на АГКК, на други държавни и общински органи, на правоспособните лица по кадастър и на собствениците на недвижими имоти в производството по създаване на кадастралната карта.

Правила за отразяване на границите на поземлените имоти. Съставяне на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 

ІІІ. Изменение на кадастралната карта. Отстраняване на непълноти и грешки. Поддържане на кадастралната карта в актуално състояние.

Проект за изменение на кадастралната карта. Скица проект и комбинирана скица.

Противопоставими права и спор за материално право в производството по изменение на кадастравната карта.

 

ІV. Връзка между кадастъра и имотния регистър. Промени в частта „Имотен регистър“.

Имотни партиди. Справки за вписванията и удостоверения за тежести за един недвижим имот.

 

V. Проблеми при приключване на висящите производства по изменение на кадастрална карта, започнали до влизане в сила на ЗИД ЗКИР, обнародван в ДВ бр. 49/2014г.

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!                        

 

Цена: 150 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 40 лв. на човек

Доплащане за единична стая –  25 лв.

 Срок за записване: най-късно до 15.09.2014г.

 

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: www.atlasconsultingbg.com

Адрес: София 1404, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59

Лица за контакт: Мариета Гинкова, Снежана Аврамова, Галя Иванова

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

 

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ”ООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG79 UBBS 8002 1018153710

 

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *