Logo-1

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

 

гр. Велинград, хотел Свети Спас, на 22, 23 и 24 април 2016 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Любомира Мотова – съдия във Върховен административен съд.

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд.

Валентина Бакалова – адвокат от Софийската адвокатска колегия.

 

ПРОГРАМА

Първи ден – /петък 22.04./

14.00 – 16.00 ч. – Регистрация на участниците

16.00 – 17.30 ч. – Общ преглед на промените в Закона за устройство на територията, обн. в ДВ бр. 101/2015г. Административноправен и вещноправен режим на местата за паркиране.

Лектор: Валентина Бакалова

17.30 – 18.00 ч. – кафе пауза

18.00 – 19.30 ч. – Промени в нормативната уредба по разрешаване на строителството. Изпълнение на строителство без разрешение за строеж. Срок на действие на разрешението за строеж. Основания за отказ за презаверка на разрешението за строеж.

Лектор: Валентина Бакалова

20.00 ч. – Вечеря

 

Втори ден – /събота 23.04./

9.00 – 10.30 ч. – Служебна проверка на разрешенията за строеж от органите на Дирекцията за национален строителен контрол по реда на чл. 156 ЗУТ. Характер и обхват на проверката. Срокове за произнасяне и последици от изтичане на срока.

Лектор: Валентина Бакалова

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Практиката на Върховния административен съд по ЗУТ. Особености на съдебния контрол върху актове на ДНСК, постановени по реда на чл. 216 ЗУТ. Тълкувателно дело № 6/2015г. относно характера на сроковете по чл. 208 ЗУТ.

Лектор: Любомира Мотова

12.30 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.30 ч. – Поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние след последните изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ (ДВ бр. 49/ 2014 г.). Поддържане на КККР в актуално състояние без издаване на заповед за изменението им.

Лектор: Валентина Бакалова

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Регистрация на данни за недвижимите имоти в специализираните кадастрални карти, както и на данните за зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор. Допълване на непълноти и поправка на грешки в кадастралната карта.

Лектор: Валентина Бакалова

20.00 ч. – Тържествена вечеря

 

Трети ден – /неделя 24.04./

9.00 – 10.30 ч. – Тълкувателната практика на ВКС относно исковете за собственост. Тълкувателно решение № 8/2014г. на ОСГК на ВКС относно исковете непълноти и грешки по чл. 53, ал.2 изр.2 (нова редакция чл. 54, ал.2) ЗКИР. Тълкувателно дело № 4 от 2014г. на ОСГК на ВКС.

Лектор: Борислав Белазелков

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Заключителна дискусия с участието на лекторите.

12.30 – 14.00 ч. – Обяд

 

Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 410.00 лв. /Цената е без ДДС/.

За втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два пълни пансиона в двойна стая, тържествена вечеря, ползване на басейн с минерална вода, джакузи, сауна, парна баня, безжичен интернет, TV в стаите и паркинг.

Доплащане за единична стая: 25.00 лв. за нощувка

 

Срок за записване: най-късно до 18.04.2016г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: http://atlasconsultingbg.com/seminar-zut-1-2016

Адрес:

ул. ”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11 гр. София 1404

Тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81; 02 818 58 85 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Евелина Хайтова, Вероника Радева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

 

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

ЗАПИШИ СЕ

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
  • Данни за издаване на фактура

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *