ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

 

Лектори:

Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

Георги Денборов e e адвокат с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

ПРОГРАМА

15 юни 2018 г (начало 9:00 часа)

 1. Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.

В края на семинара ще можете:

 • Да разграничавате – данъчното облагане в държавата на източника и данъчното облагане в държавата на местното лице, разликата между юридическо и икономическо двойно облагане.
 • Да прилагате СИДДО, разбирайки тяхната структура и основни принципи за разпределяне на данъчнооблагателните правомощия между договарящите държави, както и праговете за облагане при източника.
 • Да разберете механизма на методите за избягване на двойното данъчно облагане. Метод на данъчния кредит и метод на освобождаването с прогресия.
 1. Понятието „местно лице“ съгласно националното законодателство и съгласно СИДДО.

 В края на семинара ще можете да:

 • Да разберете същността и значението на понятието „местно лице за данъчни цели“.
 • Да разбирате и прилагате критериите за местно лице съгласно националното законодателство и СИДДО.
 • Да определите ключовите фактори при определянето на това дали едно лице е местно или не при прилагането на разпоредбите на СИДДО.
 1. Място на стопанска дейност(МСД) съгласно СИДДО.

В края на семинара ще можете да:

 • Да разберетe значението на концепцията за място на стопанска дейност.
 • Да категоризирате различните видове МСД съгласно СИДДО.
 • Да идентифицирате последствията от намирането на МСД.
 1. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.

В края на семинара ще можете да определите:

 • Какви са основните правила, залегнали в СИДДО при облагането на доходите от наемен труд на чуждестранни лица
 • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при:
  • краткосрочно командироване;
  • договори за наемане на персонал;
 • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол?
 • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходите на лица, упражняващи свободна професия?
 1. Пасивини доходи и СИДДО.

В края на семинара ще можете да определите:

 • Какво означава “пасивни доходи”.
 • Какво е третирането на доходите от недвижима собственост според българското законодателство и правилaтa за облагане, заложени в СИДДО.
 • Понятие „дивидент“ по СИДДО. Как се облагат доходите от дивиденти?
 • Понятие „лихви“ по СИДДО. Как се облагат доходите от лихви?
 • Елементи на дефиницията на авторски и лицензионни възнаграждения. Как се облагат доходите от авторските и лицензионните възнаграждения?
 1. Печалби от стопанска дейност.

В края на семинара ще можете да определите:

 • Значението на разпоредбите за печалби от стопанска дейност в данъчните спогодби и как са разпределени правилата за облагането им между България и останалите юрисдикции.
 • Какви са областите на потенциални затруднения във връзка с третирането на вътрешните сделки между МСД и другите части на предприятието.
 • Последните развития и различията по отношение на определянето на печалби от стопанска дейност реализирани от МСД и от дъщерно дружество.
 1. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките.

В края на семинара ще можете да:

 • Да разбирате същността на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби.
 • Да разграничавате различните промени, които Многостранната конвенция ще направи в съществуващите СИДДО.

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

 

Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/

 

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд

 

Срок за записване: най-късно до 11.06.2018г.

 

ЗАПИШИ СЕ ТУК:

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Галя Иванова

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *