ДДС правила при дистанционните продажби и продажба на стоки по електронен път. Режим MOSS – съкратено обслужване на едно гише (прилагащ се за далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път предоставяни на данъчно незадължени лица)

 

Лектор:

Георги Денборов e адвокат с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Sutherland Asbill & Brennan във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон.

 

ПРОГРАМА

26 юни 2018 г (начало 09:00 часа)

 

      I. Уводна част.

 1. Система и йерархия на източниците на право свързани с ДДС.
 2. Основно правило за място на изпълнение при доставка на услуги.
 3. Какво е „постоянен обект“ и как наличието му променя ДДС третирането на една доставка.
 4. Релация между понятията за „постоянен обект“ (ЗДДС) и за „място на стопанска дейност“(ЗКПО) и защо е важно това понятие да не се смесва с понятието за „място на стопанска дейност“, употребявано в преките данъци.

  

     II. ДДС правилата при дистанционни продажби.

 1. Място на изпълнение на дистанционните доставки – чл. 20 от ЗДДС.

1.1. Място на изпълнение на територията на страната, при следните случаи:

 • Дистанционна продажба по чл. 20, ал.5, във връзка с ал.1, т.2 от ЗДДС;
 • Дистанционна продажба по чл. 20, ал.2 от ЗДДС, във връзка с чл. 98, ал.2 от ЗДДС;
 • Дистанционна продажба по чл. 20, ал.6, във връзка с ал.2, във връзка с чл. 100, ал.3 от ЗДДС

1.2. Място на изпълнение на територията на държавата членка, където транспортът при Дистанционнапродажба по чл. 20, ал.5, във връзка с ал.1, т.2 от ЗДДС.

1.3. Място на изпълнение на при дистанционна продажба на акцизни стоки на физически лица.

 1. Характер на доставката, осъществена като дистанционна продажба.
 2. Платец на данъка – доставчик.
 3. Данъчно събитие, изискуемост, данъчна основа и данъчна ставка.
 4. Документиране при дистанционни продажби
 5. Право на приспадане на данъчен кредит при дистанционни продажби.
 6. Регистрационен режим във връзка с дистанционните продажби на стоки.
 7. Деклариране на данъка.
 8. Прагове за регистрация в държавите членки за доставки при условията на дистанционните продажби

  

   III. ДДС третиране при облагане на доставките на услуги, извършвани по електронен път. Съкратено обслужване на едно гише (режим Mini one-stop-shop „MOSS“).

 1. Анализ на т.н. режим „Съкратено обслужване на едно гише“ – „MOSS“ от гледна точка на европейското законодателство и с оглед предстоящата цялостната ДДС реформа на ниво Европейски съюз.
 2. Анализ на режима „Съкратено обслужване на едно гише“ – „MOSS“ от гледна точка на текущото му прилагане в България при облагане на доставките на далекосъобщителни, услуги по радио и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.
 3. Място на изпълнение на доставките при MOSS.
 4. Задължение за регистрация при доставка на посочените услуги.
 5. Администриране на възникващите задължения при MOSS.

  

     IV. Заключителна част

 1. Предстоящата реформа на ДДС правилата в Европейски съюз.
 2. Очертаване на кръга от дейности, които ще бъдат обхванати в близко бъдеще от т.н. режим „Обслужване на едно гише“(One Stop Shop), връзката му със сега съществуващия режим „Съкратено обслужване на едно гише“ (MOSS).

 * Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

 

Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд

 Срок за записване: най-късно до 22.06.2018г.

ЗАПИШИ СЕ:

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова и Галя Иванова

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *