Γνωρίστε τα στελέχη της ATLAS CONSULTING HOLDING GROUP!

Η ομάδα μας αποτελείται από πολύ καλά εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα στελέχη, με υψηλά επαγγελματικά και προσωπικά προσόντα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και εμπειρία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η ομάδα μας στελεχώνεται από τρεις ορκωτούς ελεγκτές, τρεις βοηθούς ελεγκτές, είκοσι λογιστές, τρεις ειδικούς σε θέματα διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων και πολλούς συνεργάτες. Γλώσσες εργασίας είναι η αγγλική και η ρωσική.

Κύριος στόχος μας είναι η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών.