Η ATLAS CONSULTING HOLDING GROUP είναι μία εταιρεία συμμετοχών, η οποία ενσωματώνει εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων στον τομέα των οικονομικών, φοροτεχνικών, λογιστικών, ελεγκτικών, της κατάρτισης και της διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013.

 
  • Φοροτεχνικά
  • Λογιστικά
  • Ανθρώπινο δυναμικό
...περισσότερα

 
  • Ορκωτοί έλεγχοι 
  • Αναλύσεις 
  • Εκτιμήσεις 
... περισσότερα

  • Διεθνή προγράμματα και σχέδια δράσης
  • Εκπαίδευση
  • Συνεδριακός τουρισμός
...περισσότερα