19-20.06.2014 – ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ  В  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

гр.София, парк хотел «МОСКВА», зала „Киев”, на 19 и 20 юни 2014г.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Елена Димова – член на Комисия за защита на конкуренцията

Александър Александров – член на Комисия за защита на конкуренцията

Кремена Хараланова – съдия във Върховен административен съд

Read More

16-17.05.2014 – АКТУАЛНИ МАТЕРИАЛНИ И ПРОЦЕСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА.

by

АКТУАЛНИ МАТЕРИАЛНИ И ПРОЦЕСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА.

гр.София, хотел «Родина», зала „Марица”, на 16 и 17 май 2014г.

Лектори:

Проф. д-р Камелия Касабова – Председател на Помирителната комисия за платежни спорове

Боян Балевски – съдия във ВКС

Стефан Кюркчиев – съдия в СГС

Дияна Митева – съдия в окръжен съд гр. Варна

Read More