17-18-19.04.2015 – ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

by

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ  ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ И ПРЕД СЪДА.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

гр.Сандански, Интерхотел Сандански, на 17, 18 и 19.04.2015 г.

 

Лектори:

Д-р Асен Дюлгеров – експерт по административно право

Атанаска Дишева – съдия във Върховен административен съд

Теодора Николова – съдия във Върховен административен съд

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

Read More

3-4-5.04.2015 – ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

by

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

 гр.София, хотел “Родина”,  03, 04 и 05.04.2015 г.

 

 

Лектори:

проф. д-р Методи Марков –  преподавател в Юридически Факултет на СУ ”Св.Климент Охридски”, катедра Гражданско-правни науки

Светлин Микушински – нотариус. Зам. председател на  Нотариалната камара

Ружа Иванова – преподавател във Великотърновския университет. Зам.председател на Арбитражния съд при БТПП

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд, Гражданска колегия

Светлана Калинова  – съдия във Върховен касационен съд, Гражданска колегия

Read More

21.02.2015 – ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 г., ПРОМЕНИ В ЗКПО и ЗДДС В СИЛА ОТ 01.01.2015 г.

by

ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 г., ПРОМЕНИ В ЗКПО и  ЗДДС В СИЛА ОТ 01.01.2015 г.

гр.София, в офиса на дружеството  на 21  февруари 2015 г.

Лектори:

Димитър Войнов – главен експерт в НАП

Валентина Василева – данъчен консултант, Глобал Такс АД

Read More

21, 22, 23.11.2014 – ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

by

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

гр.Сандански, Интерхотел «САНДАНСКИ», на 21, 22 и 23.11.2014 г.

 

Лектори:

Проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд, Гражданска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд.

Read More

7, 8 и 9.11.2014 – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

by

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

гр.Велинград, хотел “Св. Спас”, на 07, 08 и 09.11.2014 г.

 

Лектори:

Любомира Мотова – съдия във Върховния административен съд

Лозан Панов – съдия във Върховния административен съд

Валентина Бакалова  – адвокат от Софийската адвокатска колегия

Read More

25-26.09.2014 – ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ  В  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

гр. София, парк хотел «Москва», зала „Киев”, на 25 и 26 септември 2014г.

 

Лектори:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Елена Димова

Александър Александров

Кремена Хараланова – съдия във Върховен административен съд

Read More

19.09.2014 – ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ОБНАРОДВАНИ В ДВ БР. 49/2014г.

by

ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ОБНАРОДВАНИ В ДВ БР. 49/2014г. 

гр.София, парк хотел «Москва», на 19 септември 2014г.

 

Лектори:

Валентина Бакалова – адвокат от Софийска адвокатска колегия

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд

Read More