24-25.03.2016 – НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

гр.София, парк хотел „Москва”, на 24 и 25 март 2016 г.

 

Лектори:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Елена Димова – юрист, експерт по ЗОП

Александър Александров – юрист, експерт по ЗОП

Read More

12.03.2016 – ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС И ППЗДДС ЗА 2016 г.

by

ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС И ППЗДДС ЗА 2016 г.

Гр. София, Ecovis Training & Events, ул. Твърдишки проход 23, ет. 3

Лектор:

Валентина Василева –  данъчен консултант, Глобал такс АД

Read More

25-26.02.2016 – ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

by

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

 гр. София,  парк хотел „Витоша“, на 25 и 26 февруари 2016 г.

 

Лектори:

проф. д-р Методи Марков – преподавател в НБУ

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Read More

27-28-29.11.2015 – ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

by

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

гр. Сандански, Интерхотел “Сандански”, на 27, 28 и 29 ноември 2015 г.

 

Лектори:

Проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд, Гражданска колегия

Никола Хитров – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия Окръжен съд гр. Варна

Read More

16-17-18.10.2015 – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

by

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4/2014 г.
и ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2/2015 Г. НА ОСГТК ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

кк Боровец, хотел «Самоков», на 16, 17 и 18.10.2015 г.

Лектори:

Проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Дияна Митева – съдия в окръжен съд гр. Варна

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд.

Read More

3-4.07.2015 – ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

by

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

 Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС

Тълкувателно решение № 5 от 15.06.2015 г. по тълкувателно гр. д. № 5/2013 г., ОСГК на ВКС

Тълкувателно решение № 7 от 25.11.2010 г. по тълкувателно дело № 3/2010 Г., ОСК на ВАС и

Тълкувателно решение № 3 от 22.04.2005 г. по тълкувателно гр. д. № 3/2004 г., ОСГК на ВКС”

гр. София, хотел «Рамада», на 3 и 4 юли 2015г.

 

Лектори:

проф. д-р Иван Русчев – преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Read More

18-19.06.2015 – ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

by

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ  ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО

НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ – ПРАВНА УРЕДБА, ПРАВНА СЪЩНОСТ И  ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО НАЛОЖЕНА ФИНАНСОВА КОРЕКЦИЯ

 гр.София, парк хотел „Москва”, на 18 и 19 юни 2015 г.

Лектори:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Елена Димова – юрист, експерт по ЗОП

Александър Александров –  юрист, експерт по ЗОП

Кремена Хараланова – съдия във Върховен административен съд

Read More