9-10.06.2017 – ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

by

ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 гр. София, парк хотел «Витоша», на 09 и 10 юни 2017 г.

 

 

ЛЕКТОРИ:

Акад.проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Ралица Агайн – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

aдв. Антоанета Димоларова – специалист в застрахователното право, участвала в работата на Комисията за финансов надзор по изготвянето на новия Кодекс за застраховането

Никола Хитров – бивш съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Read More

17-18.03.2017 – ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

by

ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 гр. София, парк хотел «Москва», на 17 и 18 март 2017 г.

 

 

ЛЕКТОРИ:

Акад.проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Ралица Агайн – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ в Комисията за финансов надзор

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Read More

13-14.12.2016 – НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 гр.София, парк хотел „Москва”, на 13 и 14 декември 2016 г.

 

Лектори:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Пламен Караджов – юрист, експерт по ЗОП

Read More

18,19 и 20.11.2016 – ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПО НЯКОИ СПОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА

by

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА

ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПО НЯКОИ СПОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА

гр. Велинград, хотел “Свети Спас”, на 18, 19 и 20 ноември 2016г.

 

Лектори:

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – бивш съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия в Окръжен съд гр. Варна

Read More

5-6.07.2016 – НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

гр.София, парк хотел „Москва”, на 5 и 6 юли 2016 г.

 

Лектори:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Елена Димова – юрист, експерт по ЗОП

Александър Александров – юрист, експерт по ЗОП

Лора Любенова – експерт обществени поръчки

Read More

10, 11 и 12.06.2016 – ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

by

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

кк Боровец, хотел «САМОКОВ», на 10, 11 и 12 юни 2016 г.

 

 

Лектори:

Проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия Окръжен съд гр. Варна

Read More

22-23-24.04.2016 – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

by

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

гр. Велинград, хотел “Свети Спас”, на 22, 23 и 24 април 2016 г.

 

Лектори:

Любомира Мотова – съдия във Върховен административен съд.

Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд.

Валентина Бакалова – адвокат от Софийската адвокатска колегия.
Read More