29-30.06.2018 – АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО

by

АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО

 гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 юни 2018 г.

Лектори:

Бонка Дечева – съдия във Върховен касационен съд

Светлана Калинова – съдия във Върховен касационен съд

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

Read More

15-16.06.2018 – ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

by

ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

гр. София, парк хотел «Витоша» на 15 и 16 юни 2018 г.

 

Лектори:

Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Ралица Агайн – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ в Комисията за финансов надзор

aдв. Антоанета Димоларова – специалист в застрахователното право, участвала в работата на Комисията за финансов надзор по изготвянето на новия Кодекс за застраховането

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Read More

15.06.2018 – ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

by

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Гр. София, Ecovis Training & Events, ул. Твърдишки проход 23, ет. 3; на 15.06.2018 г.

 

Лектори:

Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

Георги Денборов e адвокат с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Read More

16-17.03.2018 – ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

by

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

гр. София, парк хотел «Москва», на 16 и 17 март 2018г.

ЛЕКТОРИ:

проф. д.ю.н Методи Марков – преподавател в Нов Български Университет
Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд
Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд
доц. д-р Венцислава Желязкова – преподавател в УНСС

Read More

29-30.11.2017 – ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

by

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 ноември 2017 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП;

Валентин Панчев – държавен експерт в КЗЛД, експерт по ЗОП

Даниела Георгиева – експерт по ЗОП в КЗК

Read More

20-21.10.2017 – ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

by

ПРАВЕН РЕЖИМ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

гр. София, парк хотел «Витоша», на 20 и 21 октомври 2017 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Проф. Д-р Дарина Зиновиева – адвокат Софийска колегия

Д-р Стоян Ставру –  адвокат Софийска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Read More

6-8.10.2017 – EAN Teaching Course, SOFIA

by

EAN Teaching Course, SOFIA

Red Cross, October 6th-8th, 2017

PRELIMINARY PROGRAMME

Check in and accommodation at Marinella and Hill Hotels

Read More