13-14.10.2018 – ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

by

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, предлагат на Вашето внимание:

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

в парк хотел «Витоша», гр.София

Първи курс  – на 13 и 14.10.2018 г. (събота и неделя) 

 

Лектори:

Иван Дахтеров – Нотариус

Бонка Дечева –  Съдия във Върховен касационен съд

Камелия Маринова – Съдия във Върховен касационен съд

ПРОГРАМА

Първи ден – (събота, 13.10.2018 г.)

Read More

20-21.10.2018 – ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

by

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, предлагат на Вашето внимание:

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

НА КАНДИДАТИ ЗА НОТАРИУСИ

С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

в парк хотел «Витоша», гр.София

Втори курс  – на 20 и 21.10.2018 г. (събота и неделя) 

Лектори:

Иван Дахтеров – Нотариус

Бонка Дечева –  Съдия във Върховен касационен съд

Камелия Маринова – Съдия във Върховен касационен съд

ПРОГРАМА

Първи ден – (събота, 20.10.2018 г.)

Read More

29-30.06.2018 – АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО

by

АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО

 гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 юни 2018 г.

Лектори:

Бонка Дечева – съдия във Върховен касационен съд

Светлана Калинова – съдия във Върховен касационен съд

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

Read More

15-16.06.2018 – ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

by

ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

гр. София, парк хотел «Витоша» на 15 и 16 юни 2018 г.

 

Лектори:

Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Ралица Агайн – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ в Комисията за финансов надзор

aдв. Антоанета Димоларова – специалист в застрахователното право, участвала в работата на Комисията за финансов надзор по изготвянето на новия Кодекс за застраховането

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Read More

15.06.2018 – ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

by

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Гр. София, Ecovis Training & Events, ул. Твърдишки проход 23, ет. 3; на 15.06.2018 г.

 

Лектори:

Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

Георги Денборов e адвокат с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Read More

Семинар Вещно право, 29-30.06.2018 г

by

 

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД, предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА

ВЕЩНОТО ПРАВО

 гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 юни 2018 г.

 

 ЛЕКТОРИ:

Бонка Дечева – съдия във Върховен касационен съд

Светлана Калинова – съдия във Върховен касационен съд

Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд

 

П Р О Г Р А М А

 

Първи ден /29.06. – петък/

 

13.00 – Регистриране на участниците

 

13.15 – Откриване на семинара – Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

 

13.30 – 15.00 – Способи за придобиване право на собственост и други вещни права. Придобивна давност. Защита на собствеността.

 

Лектор: Бонка Дечева

 

15.00 – 15.30 – Кафе пауза

 

15.30 – 17.30 – Актуална съдебна практика по съдебна делба.

 

Лектор: Светлана Калинова

 

 

Втори ден /30.06. – събота/

 

9.00 – 10.30 – Съсобственост. Етажна собственост. Жилищностроителна кооперация. Вземания на владелеца срещу собственика.

 

Лектор: Камелия Маринова

 

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

 

11.00 – 12.30 – Актуална съдебна практика във връзка с урегулиране на недвижими имоти – правни режими, действие по отношение на вещните права, действаща нормативна уредба /първа част/.

 

Лектор: Камелия Маринова

 

12.30 – 14.00 – Обедна почивка

 

14.00 – 15.30 – Актуална съдебна практика във връзка с урегулиране на недвижими имоти – правни режими, действие по отношение на вещните права, действаща нормативна уредба /втора част/.

 

Лектор: Камелия Маринова

 

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

 

 

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи

Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек

Доплащане за единична стая –  30 лв.

 

Срок за записване: най-късно до 27.06.2018 г.

 

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: http://atlasconsultingbg.com/seminar-veshtno-pravo-29-30-06/

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Иглика Ганева

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

ЗАПИШИ СЕ:

Полетата със звездичка са задължителни! Моля, попълнете всички задължителни полета, за да премине регистрацията ви успешно!
 • Данни за издаване на фактура

 

ПРОГРАМА СЕМИНАРИ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 г.

by

 

 

Уважаеми колеги, бихме искали да Ви уведомим, че поради организационни причини предстоящите на 22 юни и на 26 юни 2018 семинари по теми:

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА(ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 май 2015г.

и

ДДС ПРАВИЛА ПРИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ И ПРОДАЖБИ НА СТОКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, РЕЖИМ MOSS(обслужване на едно гише), ПРИЛАГАЩ СЕ ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА.

СЕ ОТЛАГАТ ЗА ЕСЕНТА.

Ще Ви уведомим допълнително за новите дати.

 

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в семинарите организирани от НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС, в новооткрития учебен център на сдружението на адрес: гр. София, ул.“Твърдишки проход“ 23, ет.3, офис 9

 ПРОГРАМА МЕСЕЦ ЮНИ 2018 г.

 

15 юни 2018 г.

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

 1. Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.
 2. Понятието „местно лице“ съгласно националното законодателство и съгласно СИДДО.
 3. Място на стопанска дейност съгласно СИДДО.
 4. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.
 5. Пасивни доходи и СИДДО(лихви, дивиденти, авторски и лицензионни възнаграждения и др.).
 6. Печалби от стопанска дейност.
 7. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките.

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ: http://atlasconsultingbg.com/seminar-siddo-15-06-2018/

 

22 юни 2018 г.

 НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА(ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 май 2015г.

 1. Въведение.
 2. Обхват на новата регулация.
 3. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти.
 4. Текущ мониторинг.
 5. Разкриване на информация.
 6. Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 7. Санкции.

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ: http://atlasconsultingbg.com/seminar-izpirane-na-pari-22-06-18/

 

26 юни 2018 г.

ДДС ПРАВИЛА ПРИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ И ПРОДАЖБИ НА СТОКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, РЕЖИМ MOSS(обслужване на едно гише), ПРИЛАГАЩ СЕ ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА.

 1. Уводна част.
 2. ДДС правила при дистанционни продажби.
 3. ДДС третиране при облагане на доставките на услуги, извършвани по електронен път. Съкратено обслужване на едно гише (режим Mini one-stop-shop „MOSS“ ).
 4. Предстоящата реформа на ДДС правилата в Европейски съюз.

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ: http://atlasconsultingbg.com/seminar-dds-distancionni-prodajbi-26-06-18/

 

Лектори:

Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

Георги Денборов e e адвокат с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.