Финанси, данъци, счетоводство, одит, управление на проекти и обучение – ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ е холдингово дружество, което обединява специализирани консултантски компании в тези области.

Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013.

Политика по качеството и информационна сигурност

 
  • Данъци
  • Счетоводство
  • Човешки ресурси
....още

 
  • Одити
  • Анализи
  • Оценки
... още

  • Международни програми и проекти
  • Обучения
  • Конгресен туризъм
...още