ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 гр. София, парк хотел «Москва», на 17 и 18 март 2017 г.

 

 

ЛЕКТОРИ:

Акад.проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Ралица Агайн – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ в Комисията за финансов надзор

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

 

ПРОГРАМА

 Първи ден /17.03. – петък/

 

13.30 – Регистриране на участниците

13.45 – Откриване на семинара

Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев –

професор по граждански процес,

председател на сдружение

„Национален център за юридическо обучение”

 

 

14.00 – 15.30 – Застрахователните правоотношения и споровете свързани с тях, според новия Кодекс на застраховането от 2016 г. Промени в правния режим на застраховането с Кодекс на застраховането, в сила от 01.01.2016г. – основни насоки. Промени в различните елементи на общия режим на застрахователния договор .

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

15.30 – 16.00 – Кафе пауза

16.00 – 17.30 – Договори за застраховка, насочени към обезпечаване на вреди от неизпълнението на кредитни задължения. Застраховка на финансов риск. Възражения за неравноправни клаузи в застрахователни договори, които са сключени при общи условия. Съдебна практика.

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

Втори ден /18.03. – събота/

 

9.00 – 10.30 – Обявяване на обстоятелства, свързани със застраховките и намаляване на застрахователното обезщетение. Застраховка „Гражданска отговорност“; застраховка „Професионална отговорност“.

Лектори: Ралица Агайн и Николай Петков

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 12.30 – Основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение по имуществено застраховане, уредени в чл.408 от новия Кодекс за застраховането и приложение на практиката на ВКС, формирана по реда на чл.290 от ГПК по отменения Кодекс за застраховането.

Лектор: Боян Балевски

12.30 – 13.30 – Обедна почивка

13.30 – 15.00 – Уредба на искове по застраховка „Гражданска отговорност“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в новия Кодекс за застраховането и актуалност на задължителната практика на ВКС по отменения Кодекс за застраховането.

Лектор: Боян Балевски

15.00 – 15.30 – Кафе пауза

15.30 – 17.00 – Доказването в дела по застрахователни правоотношения и по регресна отговорност на трети лица към застрахователи.

Лектор: Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/ и включва: лекции, помагала, кафе паузи

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Ако желаете да ползвате нощувка в парк-хотел „Москва“ цените са:

Нощувка в двойна стая – 40 лв. на човек*

Доплащане за единична стая – 25 лв.*

  

Срок за записване: най-късно до 13.03.2017г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: http://atlasconsultingbg.com/seminar-kodeks-zastrahovane/

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Венета Гераскова

 

Организатор:

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД

 

 

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *