ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

гр. София, парк хотел «Витоша» на 15 и 16 юни 2018 г.

 

Лектори:

Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Ралица Агайн – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ в Комисията за финансов надзор

aдв. Антоанета Димоларова – специалист в застрахователното право, участвала в работата на Комисията за финансов надзор по изготвянето на новия Кодекс за застраховането

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

ПРОГРАМА

Първи ден /15.06. – петък/

 

13.30 – Регистриране на участниците

13.45 – Откриване на семинара

Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев

 

14.00 – 15.30 – Част I

Застрахователните правоотношения според новия Кодекс на застраховането от 2016г. Промени в правния режим на застраховането. Класове застраховки. Нормативни изисквания към процедурите по сключването на застрахователните договори и процедурите по регистрацията на щети. Задължения на застрахователя, задължения на застрахователния посредник и задължения на застрахователния брокер при сключването на застрахователните договори. Общи изисквания към застрахователния договор, според новия Кодекс на застраховането. Функции на Гаранционен фонд и на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ при уреждане на щети за застрахователни събития.

15.30 – 16.00 – Кафе пауза

16.00 – 17.30 – Част II

Лектори: Ралица Агайн и Николай Петков

 

Втори ден /16.06. – събота/

 

9.00 – 10.30 – Застрахователните правоотношения и споровете, свързани с тях, според новия Кодекс на застраховането от 2016г. Застраховане на риска от възникване на деликтна отговорност. Задължителна застраховка за професионална отговорност на нотариуси, частни съдебни изпълнители, адвокати, експерт-счетоводители, лекари. Съдебна практика.

Лектор: Стефан Кюркчиев

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 12.30 – Имуществено застраховане. Застраховка „Каско“. Застраховка финансов и кредитен риск. Основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение по имуществено застраховане, уредени в чл. 408 от новия КЗ и приложение на практиката на ВКС, формирана по реда на чл. 290 ГПК по отменения Кодекс за застраховането.

Лектор: Стефан Кюркчиев

 

12.30 – 13.30 – Обедна почивка

13.30 – 15.00 – Промени в уредбата на застраховка „Гражданска оговорност“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в новия Кодекс на застраховането.

Лектор: aдв. Антоанета Димоларова

15.00 – 15.30 – Кафе пауза

15.30 – 17.00 – Доказването в дела по застрахователни правоотношения и по регресна отговорност на трети лица към застрахователи.

Лектор: Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев

 

* Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара!

Цена: 280 лв./Цената е без ДДС/ и включва: лекции, помагала, кафе паузи

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Ако желаете да ползвате нощувка в парк-хотел „Витоша“ цените са:

Нощувка в двойна стая – 50 лв. на човек*

Доплащане за единична стая – 30 лв.*

*Цената за нощувка включва закуска, ползване на басейн и фитнес, безплатен достъп до Интернет, паркинг, туристическа такса и застраховка

 

Срок за записване: най-късно до 11.06.2018г.

*Записванията може да извършите чрез телефон, факс или чрез интернет страницата: http://atlasconsultingbg.com/seminar-veshtno-pravo-29-30-06/

 

Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса на фирмата:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

 

1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 81 – факс 02 818 58 59

лица за контакт: Мариета Гинкова, Иглика Ганева

 

Организатор:

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД

 

 

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *