ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА

ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПО НЯКОИ СПОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА

гр. Велинград, хотел “Свети Спас”, на 18, 19 и 20 ноември 2016г.

 

Лектори:

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – бивш съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия в Окръжен съд гр. Варна

ПРОГРАМА

 

Първи ден – /петък 18.11.2016 г./

12.30 ч. – Регистриране и настаняване на участниците

13.45 ч. – Откриване на семинара

Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес,

председател на сдружение

„Национален център за юридическо обучение”

14.00 – 15.30 ч. – Кредитни правоотношения и проблеми при разрешаване на съдебни спорове, свързани с тях. Предсрочна изискуемост. Неравноправните клаузи в потребителските договори за кредит. Дискусионните въпроси в практиката на българските съдилища и на Съда в Люксембург. Общи процесуални проблеми при разглеждане на искове и възражения относно неравноправен характер на клаузи в договорите за кредит.

Лектор: Стефан Кюркчиев

15.30 – 16.00 ч. – кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Заповедното производство по чл. 417 от ГПК като способ за разрешаване на спорове, произтичащи от кредитни правоотношения. Тълкувателното решение за заповедното производство. Общият исков процес като средство за защита по кредитни правоотношения.

Лектор: Стефан Кюркчиев

20.00 ч. – вечеря

Втори ден – /събота 19.11.2016 г./

9.00 – 10.30 ч. – Решение при признаване на иска и Неприсъствено решение – практически въпроси.

Лектор: Диaна Митева

10.30 – 11.00 ч. – кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Въззивно производство. Въззивна жалба и насрещна въззивна жалба. Предмет на въззивното производство. Пълен и ограничен въззив. Правомощия и задължения на въззивната инстанция.

Лектор: Диaна Митева

12.30 – 14.00 ч. – обяд

14.00 – 15.30 ч. – Съвременни въпроси на касационното производство. Право на касационна жалба и право на касационно производство. Съдържание на касационната жалба и приложенията към нея. Насрещната касационна жалба и съдържанието й.

Лектор: Никола Хитров

15.30 – 16.00 ч. – кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Основания за допустимост на жалбата. Проверка на допустимостта на жалбата. Основания на съществуването на правото на касационно производство. Закритото заседание по жалбата и неговия предмет. Възможности за сезирания състав в различните хипотези. Предмет на касационното производство. Съдебно решение по делото.

Лектор: Никола Хитров

20.00 ч. – тържествена вечеря

Трети ден – /неделя 20.11.2016 г./

9.00 – 10.30 ч. – Насрещната въззивна и касационна жалба. Процесуалният смисъл от тяхното предявяване.

Лектор: Боян Балевски

10.30 – 11.00 ч. – кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Актуални въпроси на отмяната по чл. 303 от ГПК.

Лектор: Боян Балевски

12.30 – 14.00 ч. – обяд

 

* По време на курса ще бъдат провеждани дискусии с въпроси от участниците. Всеки присъстващ в курса ще получи сертификат за участие в семинара!

Организатор:
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *