ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

кк Боровец, хотел «САМОКОВ», на 10, 11 и 12 юни 2016 г.

 

 

Лектори:

Проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия Окръжен съд гр. Варна

ПРОГРАМА

Първи ден – /петък 10.06.2016 г./

 

12.30 ч. – Регистриране и настаняване на участниците

13.45 ч. – Откриване на семинара 

Акад. проф. д-р Огнян Стамболиев –

професор по граждански процес,

председател на сдружение

„Национален център за юридическо обучение”

14.00–15.30 ч. – Обезпечително производство според действащия ГПК. Обезпечение на иска – същност и особености, приложно поле. Последици от налагане на обезпечителен запор върху вземания по банкови сметки; постъпване на нови средства по банковите сметки след налагане на запора; отговорност на банките при неизпълнение на указанията на съдебния изпълнител. Обезпечение на бъдещ иск и предявяването му пред доброволен арбитраж. Анализ на съдебната практика.

Лектор: Стефан  Кюркчиев

15.30-16.00 ч.  – кафе пауза

16.00–17.30 ч. –  Обща теория на доказването в исковото съдопроизводство.

Видове доказателствени средства. Доказателствена сила и доказателствена стойност. Доказателствени искания и преклузии.

Лектор: проф. д-р Огнян Стамболиев

19.00 ч. – вечеря

Втори ден – /събота 11.06.2016 г./

9.00 – 10.30 ч. – Състезателно първоинстанционно производство. Подготвително заседание. Доклад по делото и възможности за неговата промяна. Последици. Заседание по същество. Преклузии.

Лектор: Стефан Кюркчиев

10.30 – 11.00 ч.– кафе пауза

11.00-12.30 ч. – Решение при признание на иска и Неприсъствено решение – практически въпроси.

Лектор: Диaна Митева

12.30 – 14.00 ч. – обяд

14.00 – 15.30 ч. – Въззивно производство. Предмет на въззивното производство. Пълен и ограничен въззив. Правомощия и задължения на въззивната инстанция.

Лектор: Диaна Митева

15.30 – 16.00 ч.– кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Актуални въпроси на касационното производство. Право на касационна жалба и право на касационно производство. Съдържание на касационната жалба и приложенията към нея. Основания за допустимост на жалбата. Проверка на допустимостта на жалбата. Основания на съществуването на правото на касационно производство.

Лектор: Никола Хитров

20.00 ч. – Тържествена вечеря

Трети ден – /неделя 12.06.2016 г./

 

9.00- 10.30 ч. – Закритото заседание по жалбата и неговия предмет. Възможности за сезирания състав в различните хипотези. Предмет на касационното производство. Съдебно решение по делото.

Лектор: Никола Хитров

10.30 – 11.00 ч. – кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Актуални въпроси на отмяната по чл. 302 от ГПК.

Лектор: Боян Балевски

12.30 – 14.00 ч.- обяд

Организатор:

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ, преименувано на ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС БГ ООД

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *