Уважаеми колеги, бихме искали да Ви уведомим, че поради организационни причини предстоящите на 22 юни и на 26 юни 2018 семинари по теми:

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА(ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 май 2015г.

и

ДДС ПРАВИЛА ПРИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ И ПРОДАЖБИ НА СТОКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, РЕЖИМ MOSS(обслужване на едно гише), ПРИЛАГАЩ СЕ ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА.

СЕ ОТЛАГАТ ЗА ЕСЕНТА.

Ще Ви уведомим допълнително за новите дати.

 

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в семинарите организирани от НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС, в новооткрития учебен център на сдружението на адрес: гр. София, ул.“Твърдишки проход“ 23, ет.3, офис 9

 ПРОГРАМА МЕСЕЦ ЮНИ 2018 г.

 

15 юни 2018 г.

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

 1. Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.
 2. Понятието „местно лице“ съгласно националното законодателство и съгласно СИДДО.
 3. Място на стопанска дейност съгласно СИДДО.
 4. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.
 5. Пасивни доходи и СИДДО(лихви, дивиденти, авторски и лицензионни възнаграждения и др.).
 6. Печалби от стопанска дейност.
 7. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките.

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ: http://atlasconsultingbg.com/seminar-siddo-15-06-2018/

 

22 юни 2018 г.

 НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА(ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 май 2015г.

 1. Въведение.
 2. Обхват на новата регулация.
 3. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти.
 4. Текущ мониторинг.
 5. Разкриване на информация.
 6. Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 7. Санкции.

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ: http://atlasconsultingbg.com/seminar-izpirane-na-pari-22-06-18/

 

26 юни 2018 г.

ДДС ПРАВИЛА ПРИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ И ПРОДАЖБИ НА СТОКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, РЕЖИМ MOSS(обслужване на едно гише), ПРИЛАГАЩ СЕ ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА.

 1. Уводна част.
 2. ДДС правила при дистанционни продажби.
 3. ДДС третиране при облагане на доставките на услуги, извършвани по електронен път. Съкратено обслужване на едно гише (режим Mini one-stop-shop „MOSS“ ).
 4. Предстоящата реформа на ДДС правилата в Европейски съюз.

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ: http://atlasconsultingbg.com/seminar-dds-distancionni-prodajbi-26-06-18/

 

Лектори:

Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

Георги Денборов e e адвокат с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Comments

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *