Информация за фирмата:

ECOVIS TRAINING & EVENTS BG консултантско дружество за обучение и управление на проекти

Дружеството предоставя консултации и извършва проучвания в областта на финансирането от европейски и други фондове, разработва, и управлява проекти, организира подготвителни курсове, семинари, конференции и други. Член е на Българската асоциация на туристическите агенции, съучредител на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България, член на Европейската асоциация на планинските общини. Участва в управителните органи на Национален център за юридическо обучение и Асоциация за образование, култура и изкуство.

Услуги:

Управление на проект и обучение

  • Мениджмънт на проектния цикъл (Project Cycle Management)
  • Системи за финансиране и субсидиране от местни, европейски (ЕС) и международни фондове
  • Изготвяне на идеи за проекти и разработване на проекти
  • Управление и отчитане на проекти

Обучения

  • Организиране на подготвителни курсове, семинари, обучения
  • Конгресен туризъм: конференции, симпозиуми, кръгли маси и други
  • Подготовка за тестове ЕПСО за успешно кандидатстване за работа в инстистуциите на ЕС
  • Видео семинари в следните области: счетоводство, одит, право, данъци и други